MINUNEA INVIERII

MINUNEA ÎNVIERII - MINUNEA CREŞTINISMULUI


Efeseni 2:1-10“Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, când făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mîntuiţi). El ne-a înviatîmpreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus.Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă.Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în cristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”Învierea Domnului Isus Cristos este fãrã doar şi poate piatra de cãpãtâi a creştinismului. Fãrã Mormântul Gol al Domnului Isus, Creştinismul n-ar fi avut nici cea mai micã şansã de supravieţuire în contextual socio-politic şi religios-cultural din primul secol. Puterea Învierii Cristice, a reuşit ca prin 12 oameni (Matia luând locul lui Iuda vânzãtorul în rândul apostolilor) , care formau grupul de ucenici intimi ai Domnului Isus, sã cutremure din rãdãcini şi sã schimbe lumea întreagã cunoscutã de atunci. Adevãrata Religie Creştinã stã pe ceea ce înseamnã Învierea lui Cristos din morţi. Toatã învãţãtura creştinã se fundamenteazã pe Realitatea Învierii Domnului Isus Cristos. Adevãrata Teologie Biblicã trebuie sã graviteze în jurul acestei realitãţi a mormântului gol al Domnului Isus. Dar dacã totul se limiteazã doar la afirmaţii, la informaţii biblice, la teorii frumos enunţate, lipsind însã proba practicã a lor, şi mie nu-mi afecteazã cu nimic viaţa, este în zadar. Creştinismul Adevãrat nu are doar afirmaţii, sau informaţii frumoase, ci pe ceea ce pune accent sunt trãirile frumoase ale celor ce-şi spun cã sunt creştini. Adevãratul creştin nu ştie doar sã afirme lucruri frumoase despre Cristosul înviat dintre cei morţi, ci ştie,vre şi poate sã şi confirme cã Isus E Viu, şi e Viu şi în viaţa sa. El însuşi este o dovadã vie a faptului cã Cristos A Înviat!Adevãrata minune a Învierii nu este cã Isus a înviat, ci cã Cristosul înviat E Viu, trãieşte şi în mine. Altfel toatã minunea învierii Sale nu-mi va folosi o datã, în Ziua Judecãţii la nimic! Isus Cristos moare şi înviazã ca eu crezând în El cu toatã fiinţa mea sã nu mai mor niciodatã, ci sã trãiesc etern cu El în slavã!Adevãrata pocãinţã şi credinţã nu stã în ce spun, ci în ceea ce fac! Nu în ceea ce spun despre Isus Cristos, ci în ceea fac cu acest Cristos care a murit şi a înviat în locul meu. Credinţa fãrã fapte e moartã , spune apostolul Iacov. Deci dacã cred cu adevãrat în Isus Cristos ca Singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a venit sã moarã în locul meu, plãtind astfel pentru vina pãcatelor mele, substituindu-mã în moarte pe cruce, şi apoi prin învierea Sa dintre cei morţi sã-mi aducã şi garanţia, siguranţa Vieţii Veşnice, atunci aceasta trebuie sã se reflecte în viaţa mea de fiecare zi, în cele mai mici şi neînsemnate aspecte ale ei pânã la cele mai majore şi importante aspecte. Cãci dacã în interiorul nostru, în inimile noastre se cuibãreşte o credinţã realã, veritabilã, atunci ea se va reflecta în afarã, în exterior. Aceasta este adevãrata minune a învierii Cristice, trecerea noastrã de la moarte la viatã împreunã cu El, o viaţã schimbatã integral. Concordanţa între ceea ce spui şi ceea ce faci! Astãzi trãim vremuri foarte ciudate pentru creştinism. Vremuri în care ştim vorbii mai frumos ca niciodatã pânã la noi despre Cristos, dar trãim într-un contrast total faţã de învãţãtura Lui. Ne place sã ne numim creştini, dar trãim mai rãu decât pãgânii! Teologii frumoase dar vieţi mizerabile! Vorbim cu reverenţã despre Cristos ca fiind Domnul Domnilor şi Împãratul împãraţilor, Îl numim Stãpânul tuturor lucrurilor, dar nu-I dãm voie sã stãpâneascã şi în vieţile noastre.Dacã vrem ca Dumnezeu sã aducã vremuri de binecuvântare spiritualã, sã trãim din nou şi în generaţia noastrã minunea trezirilor spirituale, e nevoie sã facem trecerea aceasta de la teorie la practicã. Sã înţelegem cã Adevãrata Credinţã este un mod de viaţã! Adevãratul creştinism este un creştinism al RELAŢIEI şi nu al RELIGIEI! Şi cine vrea sã trãiascã veşnic cu Dumnezeu trebuie sã intre într-o relaţie personalã cu El. Şi aceasta se poate numai prin Domnul Isus Crsitos. EL a spus-o, El a avut aceastã pretenţie a Unicitãţii Sale în procesul de relegare a noastrã, creaturile, de EL, Creatorul nostru!“Isus a zis: Eu sunt Calea, Adevãrul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine!”.Adevãrata minune a învierii, este doar atunci când pe tronul inimii tale l-ai întronat pe Isus Crsitos ca Domnul, Stãpânul şi Mântuitorul tãu personal.Nu lãsa sã treacã şi-n acest an aceste sãrbãtori ale Morţii şi Învierii Domnului Isus pe lângã tine, fructificã oportunitatea aceasta şi fã trecerea de la teorie la practicã; treci de la un creştinism al informaţiilor la un creştinism al practicilor; de la o simplã credinţã teoreticã la una practicã, tradusã în fapte zilnice; şi roagã-l pe Bunul Dumnezeu sã trãieşti cu adevãrat Minunea Învierii şi tu, fãcându-L pe Cel ce este Viu în vecii vecilor, Rege al inimii tale. Şi astfel sã poţi sã spui anul acesta şi pentru totdeauna, din toatã inima ta, nu doar de pe buze ci în mod practic, concret :“ CRISTOS A ÎNVIAT!”
LUAN

Fotografia mea
LUAN .. om mic cu suflet mare.